zaloguj

Kontakt

Skontaktuj się z najbliższą placówką:

Siedziba:

Rentis S.A.

Al. Krakowska 204
02-219 Warszawa

infolinia: +48 720 200 500
info@rentis.pl

 

Dane korespondencyjne

Rentis S.A.

ul. Poznańska 10
62-080 Sady k. Poznania

infolinia: +48 720 200 500
info@rentis.pl

 

NIP: 5222993398
KRS: 0000402288

Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 200.000 zł opłacony w całości.